POLIPROPYLEN PP

Polipropylen (PP) - należy do grupy termoplastów o półkrystalicznej budowie a otrzymywany jest poprzez polimeryzację propylenu. Wyróżniamy dwa rodzaje polipropylenów:

- homopolimer polipropylenu (PP-H) który z kolei dzieli się na polipropylen syndioaktyczny, ataktyczny oraz izotaktyczny - tworzywa o zróżnicowanych właściwościach fizyko-mechanicznych, z których największe znaczenie gospodarcze ma polipropylen izotaktyczny.

- kopolimer polipropylenu (PP-C) będący kopolimerem blokowym polipropylenu oraz polietylenu oferującym lepsze od homopolimeru właściwości mechaniczne w niższych temperaturach.

Polipropylen PP-H jest stosowany do:

- do budowy zbiorników chemicznych, wanien galwanicznych, wanien do cynkowania ogniowego

separatorów oraz innych urządzeń mających styczność z agresywnymi mediami o podwyższonej temperaturze

- płyty kaszerowane stosowane są do wykładania powierzchni zbiorników stalowych

- płyty antystatyczne, łatwo-przewodzące oraz trudnopalne stosowane są na kanały wentylacyjne w laboratoriach oraz pomieszczeniach produkcyjnych

- produkcji pojemników na żywność (termoformowanie), przekładek do sterylizatorów (modyfikacja z dodatkiem talku), płyty prasowane stosowane są pod wykrojniki np. w branży skórzanej, poligraficznej

Polipropylen PP-C jest stosowany do:

budowy zbiorników o małych gabarytach, przydomowych basenów kąpielowych (płyty stabilizowane na UV), znajduje zastosowanie w ortopedii oraz termoformowaniu (pojemniki na żywność, palety transportowe, obudowy maszyn i urządzeń)

pp.jpg
Image