POLIMER POM

Poliacetal POM – jest termoplastem z grupy tworzyw półkrystalicznych o wysokim stopniu krystaliczności. Duży udział fazy krystalicznej sprawia, iż tworzywo to zachowuje wyższą od wielu innych termoplastów sztywność i wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur. Wyróżniamy dwa rodzaje tego polimeru: kopolimer POM-C oraz homopolimer POM-H, który odróżnieniu od kopolimeru (POM-C) homopolimer posiada ogólnie lepsze właściwości mechaniczne (sztywność i ciągliwość), ustępuje kopolimerowi pod względem odporności chemicznej.

Zastosowanie POM-C: jest wykorzystywany do wytwarzania precyzyjnych elementów o wąskich tolerancjach wymiarowych, elementów pracujących ciernie i narażonych na szybkie zużycie. Coraz częściej tworzywo stosowane jest jako zamiennik dla metali i duroplastów. Powszechnie stosowany jest:  

 - w budowie maszyn: łożyska, listwy i inne elementy ślizgowe, koła zębate, części obudów, walce, pokrywy, uszczelki, elementy mieszalników i gniotowników, płytki sterujące, elementy zatrzaskowe oraz elementy sprzęgieł 

- w branży elektrycznej: korpusy cewek, izolatory, wirniki wentylatorów, połączenia wtykowe, elementy przekaźników oraz małych silników elektrycznych       

 - w branży chemicznej: uszczelki, obudowy i elementy pomp, uszczelnienia techniczne  

 - pozostałe: okucia meblarskie i stolarskie       

Zastosowanie POM-H: posiada zbieżny z POM-C obszar zastosowań a o użyciu homopolimeru decydują jego właściwości nie występujące w przypadku kopolimeru. Polimer ten jest więc stosowany w budowie aparatów chemicznych, budowie maszyn i pojazdów oraz technice precyzyjnej.

Do konkretnych przykładów zastosowań należą: elementy zatrzaskowe oraz części sprzęgieł, izolatory, korpusy cewek, połączenia wtykowe, koła zębate, łożyska, listwy i inne elementy ślizgowe, uszczelki, obudowy pomp, wirniki wentylatorów, elementy mechanizmów liczników, płytki sterujące.

pom.jpg
Image