POLIETEROIMID PEI

Polieteroimid PEI to polimer amorficzny otrzymywany w wyniku polikondensacji N-fenylo-4-niroftalmidu i soli sodowej bisfenolu A. Jest to termoplast zaliczany do grupy tworzyw wysokotemperaturowych.

Termoplast PEI charakteryzuje się:

 • doskonałymi właściwościami mechanicznymi, również w wysokich temperaturach,
 • dobrą odpornością na szkodliwe oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego,
 • dobrą odpornością na hydrolizę (rozpuszczanie pod wpływem oddziaływania wody, które wpływa na zmianę właściwości fizyko-mechanicznych tworzywa),
 • doskonałą stabilnością wymiarową,
 • wysoką odpornością na działanie promienia,
 • niską emisją dymów w trakcie palenia,
 • przepuszczalnością promieniowania IR oraz promieniowania mikrofalowego i widzialnego,
 • wysoką dopuszczalną temperaturą pracy ciągłej,
 • wysokimi temperaturami przetwórstwa, wymagającymi również wysokich temperatur form stosowanych w procesie ekstruzji.

Zastosowanie PEI

Polieteroimid PEI zaleca się do formowania niewielkich elementów, dla których wymagane są bardzo wąskie tolerancje wymiarowe. Termoplast znajduje zastosowanie m.in. w:

 • produkcji AGD i dóbr konsumenckich do wytwarzania sprzętu kuchennego,
 • branży motoryzacyjnej, gdzie PEI stosuje się do produkcji elementów napędu, elementów zapłonu, instalacji elektrycznych, lamp halogenowych, opraw oświetleniowych oraz termostatów,
 • medycynie i ochronie zdrowia do produkcji aparatury laboratoryjnej, aparatury medycznej, a także sprzętu chirurgicznego.
pei.jpg
Image