POLIETEROETEROKETON PEEK

Polieteroeteroketon PEEK to półkrystaliczny polimer termoplastyczny z grupy tworzyw wysokosprawnych. Łącząc w sobie bardzo dobre właściwości mechaniczne, termiczne oraz wysoką odporność chemiczną, tworzywo wyróżnia doskonała odporność na działanie wysokich temperatur, a także bardzo dobre właściwości ślizgowe, które decydują o zastosowaniu PEEK do produkcji części do maszyn i urządzeń. W celu uzyskania półproduktów polieteroeteroketon PEEK poddaje się procesowi ekstruzji lub kalandrowania.

Polieteroeteroketon PEEK charakteryzuje się:

  • doskonałą odpornością termiczną na wysoką temperaturę w otoczeniu pracy,
  • bardzo dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi również przy podwyższonych temperaturach – wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywnością i twardością,
  • doskonałą odpornością chemiczną,
  • doskonałą odpornością na hydrolizę – tworzywo PEEK nie jest rozpuszczalne w wodzie,
  • bardzo wysoką odpornością wymiarową,
  • bardzo wysoką odpornością na ścieranie, której towarzyszy niski współczynnik tarcia,
  • bardzo wysoką odpornością na promieniowanie UV, X oraz GAMMA,
  • niewielką palnością, której towarzyszy niski poziom wydzielania dymu w trakcie spalania się tworzywa.

Zastosowanie PEEK

Polieteroeteroketon PEEK znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Polimer wykorzystuje się w branży chemicznej, motoryzacyjnej, spożywczej oraz przemyśle tekstylnym. PEEK jest tworzywem wykorzystywanym do produkcji elementów konstrukcyjnych do maszyn i urządzeń, w szczególności elementów poddawanych jednocześnie dużym obciążeniom mechanicznym, chemicznym i termicznym. Polieteroeteroketon PEEK jest także stosowany w elektrotechnice, aeronautyce oraz technice próżniowej.

peek.jpg
Image