PŁYTY NA PLACE ZABAW

Płyty polietylenowe

Płyty jedno i dwukolorowe z polietylenu PE 300 UV przeznaczone do stosowania jako materiał do produkcji urządzeń rekreacyjnych na place zabaw oraz tablic informacyjnych.

Płyty HPL

HPL jest warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z kilku lub kilkunastu warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową, sprasowanych w warunkach wysokiego ciśnienia (7 - 9 MPa) i temperatury (ok. 150°C) oraz papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicą melaminową, z możliwością pokrycia warstwą chroniącą przed wpływem warunków atmosferycznych.

W ofercie również inne tworzywa wykorzystywane w produkcji placów zabaw.

Pobierz folder produktów na place zabaw 

plyty_place-zabaw.jpg
Image