PŁYTY XPS

XPS charakteryzuje się zamkniętokomórkową, jednorodną strukturą w całej swojej masie, co gwarantuje utrzymanie jego właściwości izolacyjnych w długim okresie.

XPS charakteryzuje:

 • doskonałe właściwości izolacyjne
 • minimalna absorpcja wody
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • odporność na gnicie
 • odporność na grzyby i mikroby
 • odporność na niszczenie przez robactwo i gryzonie
 • właściwości samogasnące

Zastosowanie

XPS stosuje się do:

 • izolacji termicznej fundamentów, piwnic, dachów spadzistych oraz płaskich izolacji ścian budynków i innych elementów betonowych
 • izolacji podłóg w budynkach mieszkalnych
 • izolacji podłóg obciążonych - montaż pod betonem nad betonem, dodatek do betonu
 • płyty izolacyjne Styrisol® można wykorzystywać we wszystkich standardowych systemach ogrzewania podłogowego
plyty_xps.jpg
Image