PASY I RULONY Z MIĘKKIEGO PCW

Pasy i rulony z miękkiego PCW występują w dwóch typach: standardowym i chłodniczym, chronią składowane towary przed wpływem środowiska zewnętrznego. Zależnie od wybranego wariantu – standardowego lub chłodniczego - zasłony paskowe z miękkiego PCW umożliwiają kontrolę przepływu ciepłego i zimnego powietrza w obrębie wejścia do magazynu lub chłodni.

Chrakterystyka

umożliwia kontrolę przepływu ciepłego i zimnego powietrza chroni przed kurzem, dymem i innymi zanieczyszczeniami redukuje poziom hałasu odporność na promieniowanie UV dobra przepuszczalność światła.

Zastosowanie

  • Zewnętrzne i wewnętrzne kurtyny drzwiowe w pomieszczeniach magazynowych
  • Kurtyny w chłodniach, zakładach przetwórstwa spożywczego i mięsnego
  • Kurtyny w bramach wyładowczych
  • Kurtyny cieplne na basenach
  • Kurtyny spawalnicze
  • Miękkie uszczelki
pasy-rulony-pcv.jpg