FOLIE PCW - ROLOWE

Wielką zaletą folii PCW była i pozostaje do dnia dzisiejszego duża uniwersalność zastosowań, szybko dostrzeżona i od dawna stosowana w praktyce.

Również w zależności od ilości wprowadzonych do nich plastyfikatorów

Zaletą tych folii jest m. in.:

  • wysoka udarność
  • doskonała przejrzystość
  • możliwość barwienia na dowolny kolor
  • możliwość produkcji opakowań do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami  UniiEuropejskiej zawartymi w Dyrektywie 2002/72/CE
  • suma metali ciężkich takich jak kadm, rtęć i chrom nie przekracza norm zawartych w Dyrektywie Unii Europejskiej 94/62/CE


Zastosowanie

Ich własności predysponują je do wykorzystania jako materiały do
produkcji m.in.: opakowań:

  • z okienkiem
  • wykrawanych (pudełka)
  • formowanych termicznie (typu blister)
  • drukowanych
  • elementów wyposażenia opakowań
folia_pcv-role.jpg