Efekt kondensacji pary wodnej w komorach płyt z poliwęglanu.

newsW otaczającej nas atmosferze zawsze występuje pewna naturalna wilgotność – nazywana wilgotnością względną. Jest to wyrażony w procentach stosunek ilości wody znajdującej się w określonej objętości powietrza do maksymalnej ilości, jaką ta sama objętość może zawierać w postaci pary wodnej bez kondensacji.

Gdy temperatura spada, powietrze zmniejsza swoją zdolność do zatrzymywania pary wodnej, dlatego wartość wilgotności względnej zależy nie tylko od ilości wody, ale także od jej temperatury.

Jeśli zdolność powietrza do zatrzymywania pary wodnej zostanie przekroczona (zwana również punktem rosy), para ta skrapla się w krople cieczy. Typowym przykładem jest rosa, która pojawia się na łąkach i w ogrodach w niektórych okresach roku, w nocy, gdy spada temperatura.

Kondensacja może wpływać na płyty komorowych z poliwęglanu (np. Exolon®) na dwa różne sposoby:

  1. Wewnątrz pustych komór

Poliwęglan charakteryzuje się pewną przepuszczalnością pary wodnej, co sprawia, że wewnątrz pustej komory zawsze będzie znajdować się wilgotne powietrze o zmiennej wartości procentowej wilgotności względnej (R.H.). Gdy temperatura wewnątrz komór obniży się do wartości poniżej punktu rosy, wilgotne powietrze skropli się do postaci kropel wody.

Efekt ten należy wziąć pod uwagę przy wyborze właściwego kierunku żeber i metody uszczelniania krawędzi płyt.

Nadmierna kondensacja jest w wielu przypadkach spowodowana przedostawaniem się wody deszczowej lub zatkaniem odpływów skroplin w końcowej sekcji zamykającej. Aby temu zapobiec, należy prawidłowo wykonać instalację zgodnie z naszymi wytycznymi oraz zwrócić uwagę na staranny montaż końcowych sekcji zamykających.

  1. Na wewnętrznej powierzchni płyty

Gdy warunki mikroklimatyczne (lokalna temperatura płyty i wilgotność względna otaczającego ją powietrza) na wewnętrznej powierzchni płyty osiągną punkt rosy, na powierzchni płyty nastąpi skroplenie pary wodnej.

Krople wody występujące na powierzchni wewnętrznej mogą powodować różne konsekwencje: zmniejszenie przepuszczalności światła, naruszenie roślin uprawnych znajdujących się poniżej, jeśli krople spadną, tworzenie się kałuż wody na podłożu itp.

Zwykle ma to miejsce w szklarniach lub na pokrywach basenów. Takie zjawisko można rozważyć i obliczyć z wyprzedzeniem, a także go uniknąć, wybierając płytę z powłoką „no drop”.

Dzięki wykresowi na następnej stronie można dowiedzieć się, jakie temperatury (wewnątrz i na zewnątrz budynku) oraz wilgotność (wewnątrz budynku) będą sprzyjały tworzeniu się skroplin, w zależności od wartości Ug płyty. Płyty o wysokiej izolacyjności (niska wartość Ug) będą miały wyższą temperaturę na powierzchni wewnętrznej i mogą tolerować większą wilgotność względną bez efektu skroplenia. Jednak nie zawsze da się uniknąć efektu kondensacji, zwłaszcza w krajach, w których panują bardzo niskie temperatury.