Polietylen - od domowych oczyszczalni ścieków do placów zabaw dla dzieci

Polietylen to tworzywo sztuczne będące polimerem etenu. Jego właściwości, a zarazem symbole przemysłowe zależą od warunków, w jakich była przeprowadzana reakcja polimeryzacji. I tak wyróżnić możemy m.in.: 

 • polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (symbol przemysłowy: UHMWPE), którego włókna wykorzystywane są m.in. do produkcji kamizelek kuloodpornych, a także komponentów sprzętu wspinaczkowego i żeglarskiego;
 • polietylen o dużej gęstości (symbol przemysłowy: HDPE);
 • polietylen o średniej gęstości (symbol przemysłowy: MDPE);
 • polietylen o niskiej gęstości (symbol przemysłowy: LDPE), który zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze, dzięki obojętności fizjologicznej może być wykorzystywany do produkcji opakowań spożywczych;
 • niskociśnieniowy liniowy polietylen o niskiej gęstości (symbol przemysłowy: LLDPE);
 • polietylen sieciowy (symbol przemysłowy: PEX), tworzywo którego łańcuchy PE połączone są poprzecznie, stosuje się go do produkcji rur oraz izolacji gdyż nie jest odwracalnie termoplastyczny.

polietylenPolietylen może występować w postaci granulatu lub płyt. Płyta polietylenowa może mieć różne zastosowanie w zależności od tego, jakie ma właściwości fizyczne oraz chemiczne. Na ogół płyta polietylenowa stanowi więc surowiec, który wykorzystuje się do wyrobu różnych elementów i komponentów – do znajdujących zastosowanie w przemyśle okładzin zbiorników stalowych, przez występujące w budownictwie okładziny kanałów wentylacyjnych, po zastosowania tak prozaiczne jak termoplastyczne formowanie pojemników na żywność.

Jeszcze więcej właściwości…

Wskazane powyżej właściwości PE to tak naprawdę zalewie klika z możliwych modyfikacji, jakim można poddać tworzywo na etapie wyrobu. Jedną z innych modyfikacji, jakiej mogą być poddane płyty polietylenowe jest modyfikacja UV. Zwiększa ona odporność materiału na działanie promieniowania słonecznego, co otwiera przed tworzywem całą gamę dodatkowych zastosowań. I tak, PE z modyfikacją UV jest z sukcesami stosowane w szkutnictwie oraz do produkcji wyposażenia placów zabaw. Materiał barwiony na czarno (PE z modyfikacją UV) charakteryzuje się również wysoką udarowością w zakresie niskich temperatur, co umożliwia jego efektywne wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju aplikacjach narażonych na szkodliwe oddziaływanie czynników zewnętrznych.

 

Wśród innych właściwości charakteryzujących tworzywo PE watro wymienić m.in.:

 • wysoką wytrzymałość mechaniczną, co umożliwia wykorzystywanie płyt z polietylenu wszędzie tam, gdzie aplikacje są narażone na uszkodzenia mechaniczne, zarówno te wynikające z normalnego użytkowania urządzeń, jak i te będące wynikiem trudnych warunków pracy urządzenia;
 • wysoką temperaturę topnienia, co umożliwia stosowanie surowca do wyrobu komponentów eksploatowanych w podwyższonych temperaturach;
 • wysoką barierowość w stosunku do gazów oraz wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu PE może być z sukcesami wykorzystywane do produkcji zbiorników na różnego rodzaju substancje chemiczne, które nie powinny wchodzić w reakcję z powietrzem lub innymi obecnymi w otoczeniu produkcyjnym gazami;
 • niską nasiąkliwością, która umożliwia wykorzystywanie komponentów z PE do zastosowań narażonych na działanie wody oraz wilgoci, niska nasiąkliwość wpływa także na niską korozyjność materiału, który może być eksploatowany na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych, nic więc dziwnego w tym, że polietylen stał się jednym z ulubionych materiałów producentów placów zabaw dla dzieci;
 • obojętność fizjologiczną, dzięki czemu materiał może być dopuszczony do kontaktu z żywnością, co owocuje produkcją foli spożywczych z PE oraz termoformowanych pojemników na żywność.

Warto przy tym wszystkim pamiętać o tym, że polietylen jest surowcem niezwykle trwałym. Oznacza to, iż produkowane z niego komponenty oraz produkty gotowe również odznaczają się trwałością. Nic więc dziwnego w tym, że materiał jest powszechnie wykorzystywany do wymagających aplikacji, takich jak wspomniane okładziny do urządzeń, czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.