Do czego używane się osłony taśmociągów?

Odpowiedź na pytanie o funkcjonalność oraz użyteczność osłon do taśmociągów należy poprzedzić wyjaśnieniem, czym właściwie jest taśmociąg (pas transmisyjny) i w jakich warunkach jest użytkowany. Może się bowiem okazać, iż warunki eksploatacji danego taśmociągu nie będą wymagały zastosowania osłony, podczas gdy dla pasa transmisyjnego pracującego w innym miejscu będzie ona niezbędna. Bardzo często osłony taśmociągów stosuje się na wybranych fragmentach pasa transmisyjnego, w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie transportowanych surowców lub dóbr. Nie pokrywa się nimi całych pasów, zwłaszcza jeśli pewne ich odcinki pracują pod zadaszeniem. Wróćmy jednak do definicji taśmociągu.

Taśmociąg i jego zastosowanie   osłony taśmociągów

Mianem taśmociągu określamy urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, które wykorzystuje się przede wszystkim do transportu materiałów sypkich lub drobnych. Tak definiowane taśmociągi – często nazywa się je również pasami transmisyjnymi lub przenośnikami taśmowymi – znajdują zastosowanie w magazynach, kopalniach kruszyw, na placach budów, składowiskach, a także na liniach produkcyjnych. Jedną ze szczególnych odmian taśmociągu jest samojezdny przenośnik taśmowy przeznaczony do transportowania bagaży na lotnisku. Innym ciekawym przykładem zastosowania pasa transmisyjnego jest relokacja ludzi – najczęściej wykorzystywane są w ten sposób taśmociągi w kopalniach.  

Ze względu na specyfikę transportowanych materiałów oraz warunki panujące na obszarze transportu (w miejscu eksploatacji przenośnika taśmowego) ciąg taśmociągu nierzadko wymaga zabezpieczenia. Funkcję takiego zabezpieczenia pełnią specjalistyczne osłony taśmociągów

Charakterystyka osłon taśmociągów

Profesjonalne osłony taśmociągów są bardzo często wykonywane z twardego PWC, co zwiększa ich odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne bez konieczności nadmiernego obciążania konstrukcji taśmociągu. Osłony te są lekkie, niepalne, łatwe w konserwacji oraz montażu i demontażu, co znacząco ułatwia naprawy oraz serwisowanie osłoniętych odcinków taśmociągów. Doskonale sprawdzają się przede wszystkim w aplikacjach zewnętrznych oraz w trudnych warunkach pracy pod ziemią.

Na rynku dostępne są osłony wykonywane z materiałów o standardowej odporności oraz materiałów zapewniających długotrwałą eksploatacje. Tymi drugimi są oczywiście konstrukcje wykonywane na bazie omówionego powyżej twardego PWC. Jednak nie zawsze istnieje konieczność stosowania tak wytrzymałych osłon. W przypadku pasów transmisyjnych eksploatowanych w pomieszczeniach doskonale sprawdzają się także rozwiązania na bazie mieszkanki nieplastyfikowanych polimerów złożonych głównie z PCW. Ich zaletą jest niższa cena, co umożliwia skuteczne zabezpieczenie transportowanego surowca bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

Zastosowanie osłon do taśmociągów

Osłony taśmociągów i pasów transmisyjnych wykonuje się z plastycznych, a zarazem odpornych na uszkodzenia tworzy sztucznych, co umożliwia ich aplikację w dowolnych warunkach, niezależnie do rozmiaru oraz wytyczonej trasy taśmociągu – łatwy w obróbce oraz plastyczny materiał pozwala na przygotowanie szczelnych osłon także w miejscach, w których taśmociąg skręca.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia transportowanego surowca przed zanieczyszczeniami i/lub oddziaływaniem czynników atmosferycznych osłony pasów transmisyjnych znajdują zastosowanie zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i w przypadku pasów eksploatowanych na zewnątrz. Osłony taśmociągów możemy spotkać w kopalniach, zakładach chemicznych, zakładach cukrowych oraz wszędzie tam, gdzie transportowany surowiec musi pokonać stosunkowo długą drogę na otwartej przestrzeni, narażony na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych.