Czym wyróżniają się tkaniny na kurtyny spawalnicze?

Kurtyny spawalnicze zatrzymują szkodliwe dla ludzi promieniowanie będące efektem ubocznym procesu spawania przy pomocy łuku elektrycznego. Podstawowym zadaniem kurtyny spawalniczej jest ochrona osób, które nie biorą udziału w procesie spawania, a z różnych względów przebywają w pobliżu stanowisk spawalniczych bez odzieży ochronnej.

Tak definiowane kurtyny spawalnicze powstają na bazie specjalnych tkanin. Czym wyróżniają się tkaniny na kurtyny spawalnicze? Jakie warunki muszą spełniać, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa?

Tkaniny na kurtyny spawalnicze: Pożądane cechy

Co do zasady kurtyny spawalnicze powinny zapewniać wysoki poziom ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym UV i podczerwonym IR, przed światłem odbitym, przed iskrami i rozżarzonymi odpryskami metalu oraz przed poparzeniami oczu i skóry u osób postronnych. W związku z powyższym tkaniny, z których są wykonywane – niezależnie od tego czy przyjmują postać stelaży wolnostojących czy zasłon zawieszonych na stałe szczelnie osłaniających stanowiska spawalnicze – powinny zapewniać ochronę przed: 

  • promieniowaniem UV i IR,
  • światłem odbitym,
  • iskrami i odpryskami metalu,
  • poparzeniami oczu i skóry,
  • pyłami i dymami spawalniczymi,
  • hałasem.

Promieniowanie UV i IR

Zadaniem kurtyn spawalniczych jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przed negatywnym promieniowaniem UV oraz podczerwonym IR. Tkaniny, z których się je wykonuje w pewnym sensie działają jak filtr, który zatrzymuje szkodliwe światło. Norma ISO 25980 zakłada tłumienie promieniowania świetlnego w 99,998%.

Światło odbite

Cechą charakterystyczną tkanin na kurtyny spawalnicze jest odbijanie światła na poziomie niższym niż 10% światła padającego.

Iskry i odpryski metalu

Tkaniny na zasłony spawalnicze posiadają właściwości samogasnące. To ogranicza do minimum ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Tkanina powinna zatrzymać roztopione odpryski rozżarzonego metalu oraz snopy iskier powstające podczas obróbki łukiem elektrycznym.

Poparzenia

Poparzenia oczu i skóry mogą być wynikiem działania wysokich temperatur, kontaktu z iskrami i odpryskami metalu, jak również pyłami spawalniczymi. Tkanina, z której jest wykonana kurtyna spawalnicza musi skutecznie ograniczać przypadkowy transfer tych zagrożeń poza obręb stanowiska spawalniczego.

Pyły i dymy

Zadaniem kurtyn spawalniczych jest ochrona przed różnego rodzaju dymami, gazami i pyłami spawalniczymi. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania materiałów o zerowej przepuszczalności.

Hałas

Wysokiej jakości tkaniny na kurtyny spawalnicze są w stanie niwelować hałas nawet o 30 dB. To znacząco wpływa na komfort pracy spawacza, jak i osób pracujących w jego bliskim otoczeniu.