Image

Certyfiakt ISO

ISO i CSR

System zarządzania ISO

Miło nam poinformować wszystkich naszych Kontrahentów, że pod koniec 2016 roku firma Plastics Group jako jedna z pierwszych firm w branży odnowiła certyfikat PRS S.A. za zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
 
Auditorzy jednostki certyfikującej PRS S.A pracowali przez dwa dni w kilku naszych oddziałach aby na koniec auditu przyznać, że nasza firma funkcjonuje zgodnie z nową wersją normy.
 
Podczas audytu dostrzeżono mocne strony naszej firmy takie jak:
 
  • obsługa klienta potwierdzona ocenami relacji pomiędzy kontrahentami i organizacją
  • doradztwo techniczne i świadomość dotycząca oferowanych produktów
  • ciągłe doskonalenie infrastruktury pod kątem szybkości działania i bezpieczeństwa
Nowa norma zwraca szczególną uwagę na tzw. kontekst organizacji czyli otoczenie firmy w której funkcjonuje. Ważnym aspektem jest też ocena ryzyka procesów, którą nasza firma przeprowadza aby doskonalić swoją działalność w każdym aspekcie, szczególnie w relacjach z Klientami. 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Cyklicznie prowadzimy akcję „Pomocy potrzebującym” angażując się w działania o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu dokładając starań, aby pomagać mądrze przekazując dary rzeczowe na rzecz potrzebujących domów dziecka. CSR to nie tylko działania dobroczynne, ale przede wszystkim odpowiedzialne prowadzenie biznesu, zgodne z zasadami rozwoju lokalnego rynku pracy, prorozwojowych inwestycji w infrastrukturę, wdrażania nowoczesnych technologii, szerzenie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i dbałości o środowisko naturalne na poziomie codziennej eksploatacji jak i długoterminowych decyzji strategicznych. Wspieramy także młodych sportowców krzewiąc tym samym rozwój kultury współzawodnictwa.

test+48 22 575 08 22