Image
Image

Plastics Group Sp. z o.o.

Plastics Group Sp. z o.o. jest czołowym dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Oferujemy wysokiej klasy produkty mające zastosowanie w wielu sektorach gospodarki - w przemyśle, budownictwie, opakowaniach, reklamie oraz grafice i druku cyfrowym.

Przez wiele lat działalności dystrybucyjnej zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów detalicznych i hurtowych. Chcemy być postrzegani jako rzetelny i profesjonalny dystrybutor. Budujemy relacje rynkowe na zasadach partnerskich i dlatego posiadamy dużą grupę stałych partnerów wyróżnionych specjalnymi warunkami współpracy. Dbamy o rozwój logistycznej struktury firmy, a celem kluczowym firmy w tym zakresie jest dążenie do optymalizacji i konkurencyjności w stosunku do innych partnerów w oparciu o zarządzanie informatycznie wraz z pełną automatyzacją procesów logistyczno-sprzedażowych pozwalającym na rozwój i realizację celów firmy.

Certyfikat Rzetelności

Firma Plastics Group Sp. z o. o. jest wiarygodnym partnerem handlowym czego dowodem jest Certfikat Rzetelności gwarantujący pełną przejrzystość i terminowość wywiązywania się ze zobowiązań finansowych.

Program Rzetelna Firma Krajowego Rejestru Długów, który zgodnie z nazwą ma promować rzetelnych przedsiębiorców - rzetelnych, czyli sumiennie regulujących swoje zobowiązania. Celem programu jest nie tylko propagowanie rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym, ale również kreowanie pozytywnego wizerunku firm, które do niego należą.

Program Rzetelna Firma adresowany jest do przedsiębiorców, którzy korzystają z usług Krajowego Rejestru Długów i nie widnieją w nim jako dłużnicy. Szczegółowy opis programu znajduje się na stronie www.krd.pl.
Certyfikat Rzetelności umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej w różnego rodzaju konkursach i przetargach oraz jest ważnym argumentem w relacjach biznesowych, potwierdzając wiarygodność firmy.